เรื่องที่เจ้าสัวซีพี สัวธนินท์ อยากเล่าสู่นักธุรกิจหน้าใหม่

เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลก สร้างเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ให้กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ คำแนะนำสิ่งสำคัญที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรนำไปปฏิบัติหากต้องการประสบความสำเร็จ

Related videos