สอนแนวทางการจัดการสต็อก เพื่อคนทำธุรกิจ

การจัดการสต็อก สำหรับคนทำธุรกิจ เพราะสต็อกสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ เพราะหากบริหารสต็อกไม่ดีก็อาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ เช่น สต็อกขาด ทำให้ขายของไม่ได้ สต็อกล้น ทำให้เกิดต้นทุนจม หรือสต็อกเสื่อมสภาพจนขายไม่ได้ จะมาแนะนำเทคนิคการจัดการสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณมีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และไม่เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

Related videos