The Money Case : บทเรียนเรื่องเงินที่คนทำธุรกิจต้องรู้

รายการ The Money Case จะพาคุณไปพบกับบทเรียนเรื่องเงินสำหรับคนทำธุรกิจ พบกับหลากหลายเรื่องราวจากผู้ประกอบการตัวจริง ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ของพวกเขามาแบ่งปันกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำบัญชี การจัดการเงินทุน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงเคล็ดลับสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Related videos