ทำธุรกิจด้วยวิธีคิดแบบใหม่ ที่เรียกว่า Lean

ในยุคปัจจุบัน การทำธุรกิจมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการจึงต้องมองหาวิธีใหม่ๆ ในการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ หนึ่งในวิธีคิดที่น่าสนใจคือ “Lean Startup” ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการทดลองและเรียนรู้จากข้อมูลจริง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้า เราจะมาทำความรู้จักกับแนวคิดนี้กันมากยิ่งขึ้น

Related videos