ยุคดอกเบี้ยสูง SME ไทย จะหาทางรอดอย่างไร

ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยกำลังสูงขึ้น ธุรกิจ SME ไทยต้องเผชิญกับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้ พูดคุยกับ คุณชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ถึงสถานการณ์และแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจ SME ในยุคดอกเบี้ยสูง

Related videos