รีวิว หนังสือข้อคิด วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน 2

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อคิดในการทำธุรกิจจากหนังสือ “วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน 2” ของพี่ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ที่รวบรวมบทเรียนและประสบการณ์จริงจากการทำธุรกิจของพี่ปิ๊ก ที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อ่านและผู้ที่สนใจการทำธุรกิจ

Related videos